آموزش نصب رادیو پخش

دسته بندی ها :
آموزش نصب رادیو پخش

نصب رادیو پخش

شناخت سوکتها و سیمهای متصل به رادیو پخش برای نصب درست آن ضروری است. رادیو پخشها مانند همه دستگاه های الکترونیکی دارای ورودیها و خروجیهایی هستند که علایم و اطلاعات را به ان وارد و یا از ان خارج می کنند.
سیمهایی ورودی بطور کلی شامل سیمهای تغذیه و سیمهای تحریک است.
سیمهای خروجی شامل ،سیمهای راه انداز بلند گوها ،ریموت امپلی فایر، و ریموت انتن برقی است

بسیاری از این ورودیها و خروجیها بشکل سوکتهایی هستند که باز به دو دسته ورودی و خروجی تقسیم می شوند. ورودیها شامل ورودیهای آ.یو ایکس(ورودی صوت برای پخش شدن از راه بلند گوهای ویا برای راه اندازی امپلی فایرها) و ورودی تصویر از دوربین پشت خودرو و یا پخش کننده های تصویر هستند زیرا بسیاری از رادیو پخشهای امروزی دارای مونیتورهای ثابت و متحرک(ایندش) هستند
خروجیهای که به شکل سوکت هستند صوتی و یا تصویری هستند،مورد استفاده خروجیهای صوتی برای راه اندازی امپلی فایر ها و خروجیهای تصویر برای راه اندازی مونیتورهای آفتاب گیر و یا پشت صندلی هستند که برای سر نشینان عقب خودرو در نظر گرفته شده اند
رادیو پخشهایی که به ایران صادر می شوند، بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند
۱٫ رادیو پخشهای شرکتهای معتبر که اکثراٌ از یک نوع کد رنگی برای شناسایی ورودیها و خروجیها استفاده می کنند
۲٫ رادیو پخشهای شرکتهای نا معتبر و متفرقه که از استاندارد واحدی استفاده نمی کنند
در مورد دسته اول تلاش می کنیم که تمامی کدهای رنگی را توضیح دهیم،اما در مورد دسته دوم سع می کنیم تا راه شناختن آنان را به شما یاد بدهیم.
در شکل زیر اکثر سیمها با کد رنگی آنها و نوع ورودی و خروجی انان را نشان داده ایم

radio cd player

برای شناختن سیمهای رادیو پخشهای متفرقه،شما به یک اهم متر مجهز به تست بوق نیازمندید،اول اهم متر را روی تست بوق قرار دهید و سپس یکی از دستکهای آنرا روی بدنه رادیو پخش قرار دهید سپس دستک دیگر را بترتیب به سیمهای رادیو پخش وصل کنید؛هر سیمی که بوق دستگاه را بصدا در آورد و مقاومت بسیار کمی در حد چند اهم از خود نشان داد سیم بدنه است. برای پیدا کردن سیم برق اصلی(بک آپ) یکی از دستکها را روی فیوز رادیو پخش بگذارید و دستک دیگر را به سیمهای دیگر وصل کنید،هر سیمی که بوق را به صدا در آورد و مقاومت کمی در حد جند اهم از خود نشان داد، سیم برق مثبت اصلی دستگاه است.

برای پیدا کردن سیم ای.سی.سی باید از یک تستر استفاده کنید که لامپ آن دوازده ولت بوده و مقاومت آن کمتر از پنجاه اهم نباشد،می توانید دو عدد لامپ دوازده ولت را سری کرده و در داخل یک فاز متر قرار دهیدو سر یکی از لامپها را به نوک فازمتر و سر لامپ دیگررا به یک سیم گوشی تلفن که قابل باز و بسته شدن است وصل کنید.

سیم بدنه را به بدنه خودرو و سیم مثبت را به مثبت باطری وصل کنید، می توانید برای پیدا کردن آن از تستر استفاده کنید، چنگک تستر را به بدنه خودرو وصل کنید و نوک تیز شده آنرا به سیمها فرو کنید، هر سیمی که تستر را در حالتی که سویج بسته است روشن کند به سیم مثبت اصلی خودرو وصل است.

سپس چنگک تستر را به سیم مثبت خودر وصل کرده و به سیمهای باقیمانده وصل می کنیم هر سیمی که رادیو پخش را روشن کرد ویا ال.ای.دی پانل را روشن کرد،سیم ای.سی.سی است، تا این مرحله اصلی ترین سیمها را پیدا کرده اید و پیدا کردن سیمهای دیگر بسیار آسان است.

پس از روشن کردن رادیو پخش، چنگک تستر را به بدنه رادیو پخش وصل کنید، سپس نوک تستر را به سیمهای دیگر اتصال دهید و رادیو پخش را خاموش و روشن کنید، هر سیمی که با آن تستر روشن و خاموش شد یا سیم ریموت آنتن و یا ریموت آمپلی فایر است که می توانید با گزینه رادیو و یا منبع های صوتی دیگر از قبیل یو.اس.بی و یا آ.یو.ایکس ویا سی.دی ریموت آمپلی را مشخص کنید.

برای پیدا کردن سیم دایمر پانل باز می توانید از تستر استفاده کنید ،هر سیمی که با اتصل تستر پانل را کم نور کرد سیم دایمر(ایلومینیشن) است.

اکنون نوبت پیدا کردن سیمهای بلند گو ها است که با استفاده از اهم متر می توانید آنها را بسادگی پیدا کنید،دستک مشکی را به بدنه رادیو پخش وصل کنید و دستک قرمز را به سیمهای باقی مانده وصل کنیک، هر سیمی که نصف ولتاژ اصلی را نشان داد، در حدود شش ولت، سیم راه انداز بلندگو است.

در رادیو پخشهایی که دارای چهار باند خروجی هستند اگر تنها چهار سیم ولتاژ شش ولت را نشان دادند چهار سیم دیگر باندها از بدنه گرفته می شوند.

برای پیدا کردن سیم تحریک دور بین عقب ،چنگک تستر را به سیم مثبت پخش وصل کنید و نوک آنرا به باقی مانده سیمها یک یک اتصال دهید ،هر سیمی که مونیتور پخش را به حالت نشان دادن پشت خودرو برد سیم تحریک دور بین عقب است.

در رادیو پخش های تصویری سیم دیگری هم برای ایمنی راننده و سر نشینان خودرو در نظر گرفته شده است که به ترمز دستی وصل می شود و تنها در صورت توقف خودرو تصویر ظاهر می شود ،که این سیم را هم می توانید بآسانی پیدا کنید،چنگک تستر را به بدنه وصل کنید و به سیمهای باقی مانده وصل کنید هر سیمی که تصویر را بر روی مونیتور فعال کرد سیم ترمز است.

تنها سیم باقی مانده می تواند سیم میوت باشد که با اتصال نوک تستر در صورتی که چنگک آن به بدنه وصل باشد و محو صدای خروجی مشخص می شود.

مطالب مرتبط

نظرات شما

X